Standup Pod Smokiem - 26.03.2020
Gołębia 6,
Kraków